Onze medische vertaaldiensten

Medische vertaling behoort tot de meest complexe en technische vakgebieden binnen vertaling. Het is essentieel uw documenten toe te vertrouwen aan professionele medische vertalers.

  
We werken onder andere met:

Medische vertaling: nauwkeurigheid gaat boven alles

In ieder medisch document worden technische ideeën beschreven met specifieke termen. Deze terminologie moet te allen tijde worden gerespecteerd. Bovendien kent het vakgebied van medische vertaling veel verschillende specialismen. Daarom moet een gekwalificeerde en ervaren specialist worden gevonden om aan uw project te werken. Op dezelfde manier dat u naar een professionele cardioloog zou gaan voor een hartprobleem, wilt u voor uw vertaling een vertaler die gespecialiseerd is in het vakgebied waar uw document over gaat. Als u uw vertaling niet zou toevertrouwen aan een expert, zou dit eigenlijk hetzelfde zijn als een huisarts toelaten een operatie uit te voeren. Wij zijn ons bewust van de uitdagingen en moeilijkheden die bij een medische vertaling komen kijken en ons vertaalbureau is zeker in staat een dergelijke expert voor u te vinden.

Medische en farmaceutische vertaling

In medische en farmaceutische vertalingen kunnen geen fouten of onjuistheden worden getolereerd. Ze zouden ernstige gevolgen kunnen hebben wat betreft gezondheid, kosten en geloofwaardigheid. Vertrouw de vertaling van uw medische documenten niet aan zomaar iemand toe! Of het nou gaat om een medische brochure, een document van algemeen belang, een folder of een dosering voor een nieuw product, alleen een specialist kan een dergelijke vertaling afleveren.

Ons medische vertaalbureau

Cultures Connection heeft door de jaren heen uitstekend vertaalwerk geleverd en we hebben gewerkt met een uitgebreid netwerk van professionele medische vertalers. Het selectieproces is erg streng: vertalers worden geselecteerd op basis van hun kwalificaties, hun ervaring en ook op basis van hun taalvaardigheid en technische vaardigheden. Ze worden regelmatig getest gedurende de samenwerking met ons vertaalbureau, zodat we u vertalingen kunnen aanbieden van topkwaliteit. Het zijn stuk voor stuk goede taalkundigen die hun taalvaardigheid in de talen waarin ze werken tot in de perfectie hebben ontwikkeld. Verder kennen ze alle wetten en voorschriften op hun duimpje die gelden in de landen van de doeltaal van uw medische en farmaceutische vertalingen.

Vertaling van medische documenten: een breed scala aan keuzes

Hier vindt u een niet-limitatieve lijst van medische vertalingen waar wij elke dag mee bezig zijn:

 • Tijdschriften
 • Conferentieverslagen
 • Publicaties
 • Project- en onderzoeksverslagen
 • Onderzoeksresultaten en verslagen over nieuw onderzoek
 • Documenten van algemeen belang
 • Testverslagen
 • Folders
 • Dosering voor nieuwe producten
 • Resultaten van klinische proeven
 • Farmaceutische regelgeving
 • Medische verslagen

Een greep uit onze laatste medische vertalingen

Binnenkort…

Cultures Connection

OFFERTE VOOR UW VERTALING

Vul dit formulier in en ontvang een offerte voor uw project

Maximum file size: 10.75MB

reCAPTCHA