Onze medische vertaaldiensten in het Italiaans

Een Italiaans-Nederlandse medische vertaling moet altijd worden geleverd door een expert.
Cultures Connection vindt de vertaler die past bij uw behoeften.

  
We werken onder andere met:
Medische vertaling is een van de meest ingewikkelde taken in de vertaalwereld. De technische termen die worden gebruikt, maken dit type vertaling extreem moeilijk voor de vertaler. De kwaliteitseisen moeten zonder uitzondering gerespecteerd worden. De gevolgen, veroorzaakt door fouten of slordigheden, kunnen serieus zijn en er mag dan ook geen detail over het hoofd worden gezien. Om iedere vorm van problematiek te voorkomen, is er maar één oplossing: vertrouw de vertaling van uw medische documenten toe aan een professionele vertaler die gespecialiseerd is in het onderwerp van uw document.
DE VISIE VAN EEN EXPERT  -  Bianca, Italiaanse vertaler, specialist in medische vertaling

Nederlands-Italiaanse medische vertaling

Medische vertaling is één van de meest gevraagde vertalingen, met name van en naar het Italiaans. Het is een sector waar nauwgezetheid essentieel is. Een Nederlands-Italiaanse of Italiaans-Nederlandse medische vertaler mag geen genoegen nemen met benaderingen, want dit kan mogelijk desastreuze gevolgen hebben. Net zoals dokters zijn vertalers gespecialiseerd in een specifiek vakgebied. Het is belangrijk te kiezen voor een vertaler die bekend is met het specifieke onderwerp van het medische document dat u wilt vertalen. Cultures Connection zal een dergelijke specialist voor u vinden.

Bent u op zoek naar een medisch vertaalbureau?

Onze medische vertalers zijn gespecialiseerd in een specifiek vakgebied en ze kennen het reilen en zeilen in hun specialisme. Specialismen van onze vertalers omvatten onder andere: algemene geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde en cardiologie. Onze experts kennen bovendien het medisch jargon in zowel het Nederlands als het Italiaans op hun duimpje. Ze kunnen u dus accurate vertalingen leveren die de brontekst perfect weerspiegelen. Voor de vertaling van uw medische documenten van en naar het Italiaans kunt u vertrouwen op onze vertaaldiensten.

Vertaling van medische documenten in het Italiaans

Hieronder vindt u een lijst van voorbeelden van medische documenten die Cultures Connection reeds heeft vertaald:

 • Wetenschappelijke tijdschriften
 • Conferentieverslagen
 • Publicaties
 • Project- en onderzoeksverslagen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten voor nieuw onderzoek
 • Werken van algemeen belang
 • Testrapporten
 • Enquêtes
 • Folders
 • Doseringen voor nieuwe producten
 • Resultaten van klinische proeven
 • Farmaceutische voorschriften
 • Medische rapporten
Cultures Connection

OFFERTE VOOR UW VERTALING

Vul dit formulier in en ontvang een offerte voor uw project

Maximum file size: 10.75MB

reCAPTCHA