Onze technische vertaaldiensten in het Duits

Heeft u een Nederlands-Duitse technische vertaling nodig? Onze technische vertalers staan altijd tot uw dienst.

  
We werken onder andere met:
Wetenschap en technologie zijn alomtegenwoordig. Daarom is het tegenwoordig ondenkbaar voor een bedrijf dat internationaal wil uitbreiden, dat hun technische documenten niet worden vertaald. Het is een vakgebied dat zich voortdurend ontwikkelt en speciale vaardigheden, zowel op taalkundig als technisch niveau, zijn een vereiste. Specialisten in technische vertaling zijn zich er goed van bewust dat de terminologie die wordt gebruikt in dit soort documenten erg specifiek is en het is van groot belang dat het perfecte equivalent wordt gevonden in de doeltaal. Ik zal dit altijd voor ogen houden als ik de verantwoordelijkheid voor de vertaling van uw documenten op me neem.
DE VISIE VAN EEN EXPERT  -  Liese, Duitse vertaler, specialist in technische vertaling

Nederlands-Duitse technische vertaling: specifieke terminologie

Het valt tegenwoordig niet te ontkennen dat technologie en wetenschap een belangrijke rol spelen in ons dagelijkse leven. Met Duitsland als grootste economie van de Europese Unie, is de vertaling van technische documenten van en naar het Duits onvermijdelijk voor ieder bedrijf dat tot de Europese markt wil doordringen. In deze sector is er geen ruimte voor fouten en slordigheden. Iedere term is eigenlijk onvervangbaar en er dient een perfect equivalent voor gevonden te worden in de doeltaal om de betekenis van de brontekst te respecteren. Bovendien zijn de lezers van deze vertalingen veelal specialisten die er niet blij van zouden worden als de vertaalde termen verwarrend zijn. Vertrouw uw project toe aan een specialist in technische vertaling in het Duits om uw geloofwaardigheid te behouden.

Bent u op zoek naar een technisch vertaalbureau?

Bij Cultures Connection staat kwaliteit altijd op de eerste plaats. Daarom vertrouwen we uw vertalingen altijd toe aan de meest competente specialisten, zowel op technisch als taalkundig niveau. Ze zijn deskundig in verschillende vakgebieden: van de auto-industrie tot grafische software en zelfs zonnetechnologie. Wat voor vertaling u voor uw project ook nodig hebt, door ons uitgebreide contactenbestand kunnen we altijd de meest passende professionele vertalers vinden voor de taak. Voor uw technische vertalingen van en naar het Duits, kunt u vertrouwen op ons vertaalbureau; u zult accurate, snelle en betrouwbare vertalingen krijgen.

Vertaling van technische documenten in het Duits

Hier vindt u een niet-limitatieve lijst van technische teksten die ons vertaalbureau vertaalt van en naar het Duits:

  • Offerte
  • Technische teksten
  • Handleidingen voor werktuigmachines (en andere machines)
  • Beschrijvingen en technische datasheets
  • Normen
  • Specificaties
  • Technische patenten
  • Technische handleidingen
  • Instructiehandleidingen
  • Gebruikershandleidingen
Cultures Connection

OFFERTE VOOR UW VERTALING

Vul dit formulier in en ontvang een offerte voor uw project

Maximum file size: 10.75MB

reCAPTCHA