06
25
2018
localization translation

Hoe lokalisatie vertaling aanvult

Lokalisatie gaat verder dan vertaling. Hoe vult het lokalisatieproces het vertaalproces precies aan en wat zijn de verschillen?

Internationale organisaties en bedrijven hebben regelmatig diensten nodig die verder gaan dan vertaling en die rekening houden met een culturele dimensie, als sleutel tot een succesvolle uitbreiding in het buitenland. Dit proces wordt lokalisatie genoemd. Laten we in dit artikel onderzoeken wat lokalisatie precies is en wat de verschillen zijn tussen vertaling en lokalisatie.

Laten we ten eerste eens kort kijken naar de definities

“Vertaling is de communicatie van de betekenis van een tekst in de brontaal door middel van een equivalente tekst in de doeltaal’’ (vertaald vanuit het Engels) (The Oxford Companion to the English Language, Namit Bhatia, ed., 1992, pp. 1,051–54.)

Lokalisatie gaat verder dan vertaling in dat opzicht dat het een culturele dimensie bevat: het is het proces van aanpassing van een product of dienst aan een specifieke regio.

Lokalisatie gaat verder dan vertaling in twee opzichten

Lokalisatie voegt een nieuw aspect aan vertaling toe. Er wordt rekening gehouden met culturele aspecten waar taal een belangrijke rol speelt. Als men een cultuur goed kent en begrijpt, kan men de taal beter manipuleren; als men bekend is met gewoonten en tradities is het gemakkelijker subtiele verschillen, tonen en nuances aan te voelen. Verder is er bij lokalisatie sprake van een dieper begrip van zowel de doel- als de brontalen. We kunnen stellen dat lokalisatie een verder ontwikkelde versie van vertaling is, omdat het meer is dan een simpele woord-voor-woord-omzetting.

Lokalisatie vult vertaling ook aan met een adviserend aspect. Het is een diepgaande vorm van vertaling waarbij de vertaler een belangrijke rol speelt in de buitenlandse uitbreiding van het bedrijf. De vertaler heeft een culturele missie: hij is een expert wat betreft de doelmarkt en hij is in staat zijn klanten te adviseren over implementatiestrategieën. Behalve het vertalen van de tekst, omvat het lokalisatieproces ook het aanpassen van grafieken, valuta, formats voor data en adressen, telefoonnummers en kleuren… De gehele structuur van de presentatie van een product moet heroverwogen worden. Lokalisatie heeft een zakelijk aspect; het doel is ervoor te zorgen dat het product een lokale markt probleemloos kan betreden, zonder conflicten, in lijn met de behoeften van de doelgroep.

Echter, vergeet niet dat vertaling nog steeds nodig is om te kunnen lokaliseren en internationaliseren. Een succesvolle lokalisatie is niet mogelijk zonder een professionele vertaling, dit is de basis van het proces.

Nederlandse vertaling: Ruud Vansambeek

Ontdek ons vertaalbureau.

Dit artikel is geschreven door Edouard

Edouard loves travelling and entrepreneurship; he is the co-founder of Cultures Connection and was the company’s former Business Development Director.