05
14
2018
Reconnaître une traduction de qualité

Hoe kunt u de kwaliteit van uw vertalingen garanderen?

Een kort overzicht van de maatregelen die getroffen moeten worden om er zeker van te zijn dat het vertaalbureau van uw keuze u kwalitatieve vertalingen levert.

In de meeste bedrijven wordt er bij het maken van een interne vertaling óf gebruikgemaakt van een vertaalafdeling, wat moeilijk lucratief te maken is, óf de vertalingen worden toevertrouwd aan een secretaresse die, zo goed als ze kan, samen met een online vertaalmachine er het beste van probeert te maken. In die gevallen is de beste oplossing vaak het uitbesteden van de vertalingen. Hier een kort overzicht van de maatregelen die moeten worden genomen om te garanderen dat het vertaalbureau van uw keuze een kwalitatieve vertaling levert.

Kies uw vertaalbureau

Uw eerste taak is het vinden van een goed vertaalbureau. Hoe kunt u uzelf ervan verzekeren dat de taaldiensten waar u voor gaat betalen zullen voldoen aan uw verwachtingen? Stel vragen over het vertaalbureau waarmee u in zee gaat en over de vertaler zelf.

Over het vertaalbureau

 • Wordt het aanbevolen door klanten?
 • Is het bureau bereid u voorbeelden van afgeronde vertalingen te sturen zodat u zelf kunt beoordelen of het een kwalitatieve vertaling is of niet?
 • Is het bureau gemakkelijk bereikbaar en staat het open voor dialoog? (het voordeel van een vertaalbureau vinden in Parijs, of dichtbij uw bedrijf)
 • Heeft het bureau controleprocedures zoals het gebruik van professionele, automatische proeflezers en het proeflezen door derden (revisie)?

Over de vertaler

 • Vertalen ze naar hun moedertaal?
 • Zijn ze gespecialiseerd in het vakgebied van uw tekst? (bijvoorbeeld, voor een vertaling van financiële rapporten, kent de vertaler het specifieke vocabulaire en begrijpt hij dit type documenten?)
 • Zijn ze bekend met het ontwerp en de lay-out die het document vereist?

Bereid uw document voor

Vooraf kunnen enkele maatregelen worden genomen om de kansen op een kwalitatieve vertaling te vergroten. Ten eerste, verzeker u ervan dat de kwaliteit van de brontekst goed is: een slecht geschreven tekst (gebrek aan structuur, onduidelijkheden, fouten in syntaxis, etc.) zullen moeilijk te vertalen zijn. Als u uw vertaling op lexicaal niveau wilt verbeteren (met name bij technische of specialistische documenten, zoals wettelijke vertaling of medische vertaling), kunt u:

 • Uw vertaalbureau een gespecialiseerde woordenlijst toezenden;
 • Eerder vertaalde documenten delen die over hetzelfde onderwerp gaan;
 • Contactinformatie geven van een expert die kan worden geraadpleegd voor vragen over terminologie;
 • Referenties geven van websites die gaan over hetzelfde onderwerp.

Evalueer de vertaling

Tot slot kunt u, als u de vertaalde tekst heeft ontvangen, een kleine kwaliteitscontrole uitvoeren, met name als het de eerste keer is dat u in zee bent gegaan met dit vertaalbureau:

 • Staan er spellingfouten of fouten wat betreft de syntaxis in de tekst?
 • Is uw document volledig vertaald? Komt u tegenstrijdigheden tegen?
 • Komt het lexicon overeen met het vakgebied van de vertaling?

Als laatste test, kunt u eventueel het document nog een keer laten vertalen, door een derde partij, maar dit keer van de doeltaal naar de brontaal. Zo kunt u vaststellen of de betekenis is gerespecteerd. Als u al deze aanbevelingen opvolgt, dan kunt u er zeker van zijn dat uw vertaalbureau alleen kwalitatieve vertalingen zal leveren.

Nederlandse vertaling: Ruud Vansambeek

Ontdek ons vertaalbureau.

Dit artikel is geschreven door Mathieu

Mathieu was born in the French-speaking part of Switzerland. After studying Literature and Linguistic Research, he moved to Argentina where he is currently a translator and a web editor.