05
07
2018
8 différents types de services de traduction

8 verschillende soorten vertaaldiensten

De vertaalwereld is groot en gevarieerd. Hier een overzicht van 8 soorten vertaaldiensten met ieder hun eigen kenmerken en moeilijkheden.

De vertaalwereld is groot en gevarieerd. Er bestaan verschillende vertaaltechnieken, diverse theorieën over vertaling en acht verschillende soorten vertaaldiensten, waaronder technische vertaling, gerechtelijke vertaling en beëdigde vertaling.

1. Technische vertaling

De term “technische vertaling” kan op twee manieren worden geïnterpreteerd:

  • In brede zin is het de vertaling van gebruikershandleidingen, instructiefolders, interne nota’s, medische documenten, financiële rapporten, notulen van een vergadering, administratieve data in het algemeen enzovoort. Deze documenten komen met elkaar overeen dat ze specifiek zijn en gericht op een beperkt doelpubliek en gewoonlijk hebben ze een beperkte houdbaarheid.
  • In beperkte zin refereert technische vertaling aan “technische” documentatie zoals documenten met betrekking tot engineering, IT, elektronica, mechanica, en industriële teksten in het algemeen. Technische vertaling vereist kennis van specialistische terminologie die wordt gebruikt in de sector waaruit de tekst komt.

2. Wetenschappelijke vertaling

Als een subgroep van technische vertaling, zoals de naam aangeeft, is wetenschappelijke vertaling de vertaling van documenten uit het wetenschappelijke domein: artikelen, proefschriften, papers, congresboekjes, presentaties, onderzoeksrapporten etc.

3. Financiële vertaling

Bij financiële of economische vertaling gaat het, natuurlijk, om de vertaling van documenten met betrekking tot financiën, bankwezen en de effectenbeurs. Hieronder vallen ook het jaarverslag, de financiële verklaringen, financiële contracten en financieringspakketten van een bedrijf.

4. Wettelijke vertaling

Wettelijke vertaling omvat een breed scala aan verschillende documenten. Hieronder vallen wettelijke documenten zoals dagvaardingen en machtigingen; administratieve teksten zoals kentekenbewijzen; bedrijfsstatuten en bankafschriften, technische documenten zoals deskundigenadviezen en teksten voor justitiële doeleinden; en een aantal andere teksten naast de rapporten en notulen van gerechtelijke procedures.

5. Gerechtelijke vertaling

Gerechtelijke vertaling, niet te verwarren met wettelijke of beëdigde vertaling, refereert aan vertaling in een rechtbank. Gerechtelijke vertalers zijn gespecialiseerd in het vertalen van documenten, zoals rogatoire commissies, notulen van een rechtszaak, uitspraken, deskundigenadviezen, afzettingen, notulen van verhoren etc.

6. Juridische vertaling

Juridische vertaling refereert aan de vertaling van juridisch bindende documentatie. Bijvoorbeeld, het kan om de vertaling van documenten van wetgeving gaan; regelgeving en decreten; algemene verkoop- en aankoopvoorwaarden; juridisch bindende contracten zoals arbeidscontracten; licentie- en commerciële contracten; samenwerkingsovereenkomsten, akkoorden; protocollen en verdragen; interne regelgeving; verzekeringspolissen; en borgstellingen, onder andere. De juridische vertaler moet een gedegen juridische achtergrond hebben naast zijn taalkundige bekwaamheid.

7. Beëdigde vertaling

Een beëdigd vertaler kan zijn handtekening gebruiken om officiële vertalingen te waarmerken. Dit zijn gewoonlijk documenten die een wettelijke validatie vereisen en er wordt dus aan gerefereerd als ‘’beëdigd’’. Beëdigde vertalers werken vaak in de rechtbank als juridische vertalers of ze werken in de hoedanigheid van een juridisch expert, daarnaast leveren ze vertalingen van akten van burgerlijke stand, huwelijkscontracten, echtscheidingsconvenanten, overlijdensakten en testamenten, bijvoorbeeld.

8. Literaire vertaling

Dit is waarschijnlijk de moeilijkste van alle typen van vertaling, omdat de schrijver, uiteraard, eerst de semantische content van de originele tekst moet proberen te vertolken (zoals het geval is voor ieder type vertaling), maar daarnaast dient hij te dealen met een aantal andere moeilijkheden, zoals:

  • Polysemische woordspelingen kenmerkend voor literaire teksten. Achter een woord of zin liggen verschillende connotaties die de schrijver probeert over te brengen of subtiel te laten doorschemeren en de vertaler dient ernaar te streven dit correct over te brengen;
  • De unieke eigen literaire stijl van de auteur; de vertaler moet de unieke manier waarop de schrijver zijn ideeën uit, proberen over te brengen;
  • Ritme, metrum en de natuurlijke balans van een zin; dit is met name belangrijk bij poëzie maar net zo goed aanwezig bij proza. De vertaler moet deze delicate taak zo goed mogelijk uitwerken en op die manier de muziek die inherent is aan de tekst overbrengen — halfrijm, alliteratie en asyndeton.

Nederlandse vertaling: Ruud Vansambeek

Ontdek ons vertaalbureau.

OFFERTE VOOR UW VERTALING

Vul dit formulier in en ontvang een offerte voor uw project

Maximum file size: 10.75MB

reCAPTCHA

Dit artikel is geschreven door Mathieu

Mathieu was born in the French-speaking part of Switzerland. After studying Literature and Linguistic Research, he moved to Argentina where he is currently a translator and a web editor.