07
16
2018

Fouten van vertaalmachines

Het gebruik van vertaalmachines is soms verleidelijk, maar vaak leveren ze slechte vertalingen op. Vertrouw nooit blind op een vertaalmachine. Lees hier waarom.

Vandaag de dag hebben we allemaal toegang tot automatische vertaalmachines, en als we eerlijk zijn, het is vaak erg verleidelijk deze hulpmiddelen te gebruiken. Maar als u een dergelijke machine een aantal keer hebt gebruikt, dan weet u al dat deze tools vaak niet effectief zijn. Ze leveren letterlijke vertalingen zonder dat rekening wordt gehouden met de culturele of contextuele dimensie, aspecten die essentieel zijn voor een professionele vertaling. Dit is de reden dat vertaalmachines vertalingen vol fouten geven.

Hoewel computers op vele fronten van de mens winnen, kunnen ze wat betreft vertalen een professionele vertaler nog lang niet vervangen. Dit zijn de belangrijkste redenen.

Documenttype

Ten eerste vertaalt een vertaalmachine niet voor een specifieke tekstsoort, maar in het algemeen. De reden is simpel: de tool moet gebruikt kunnen worden voor elk documenttype. En hier komt de grootste vijand van de vertaalmachine om de hoek kijken: polysemie. Hieronder vindt u een klein, grappig voorbeeld waarin de computer duidelijk niet begreep dat het Engelse woord ‘’advocat’’  niet dezelfde betekenis heeft in een juridische context als in een culinaire context (net zoals in het Nederlands).

avocat

Vertaalmodel

Een andere fout: het vertaalmodel. Vertaalmachines vergelijken talrijke verzamelingen aan teksten en hiervan leiden ze vertaalregels af. Ondanks deze regels komen er bij iedere vertaling weer nieuwe problemen kijken en de professionele vertaler kan dit alleen maar oplossen door per geval keuzes te maken. Deze keuzes kunnen niet worden gemaakt door software.

Een paar voorbeelden

doudoune

Hier heeft de software een gangbare naam voor een kledingstuk vertaald met een merk.

Sauter

Hier heeft polysemie wederom geleid tot een fout. Het Franse werkwoord ‘’sauter’’ kan vertaald worden met springen (to jump), of skippen, afhankelijk van de context. Helaas voor de vertaalmachine zou in dit geval het Engelse skip gebruikt moeten worden in plaats van ‘’jump’’ om de correcte betekenis van de originele zin over te brengen.

We gaan hieronder verder met voorbeelden van vertaalfouten. Het volgende voorbeeld betreft de publicatie van Benyamin Netanyahou die de eer had ‘’François Pays-Bas’’ te ontmoeten. Hier gaf de automatische vertaaltool die gebruikt wordt door een beroemd sociaal netwerk een amusant resultaat in het Frans, waarbij de achternaam van de Franse ex-president letterlijk vertaald werd.

Hollande

Nog één voorbeeld dan! In januari 2012 publiceerde het Ministerie van Defensie van een land in Zuidoost-Azië een artikel over de kleding van zijn officials. Volgens deze aanbevelingen mogen zij geen opvallende of provocerende kleding dragen, maar ‘’mongoose fighting’’ uniformen zijn wel toegestaan… Het ministerie verwijderde deze vertalingen snel, en gaf de schuld voor de fout aan de bekende vertaalmachine.

Bovendien, in een medische of juridische context kunnen slechte vertalingen serieuze gevolgen hebben.

Kortom, wees altijd voorzichtig als u dergelijke vertaaltools gebruikt. Soms kunnen ze van pas komen, maar u dient de beperkingen ervan nooit te vergeten. Ons advies is altijd gebruik te maken van professionele vertaaldiensten.

Nederlandse vertaling: Ruud Vansambeek

Ontdek ons vertaalbureau.

Dit artikel is geschreven door Pauline

Pauline, student aan het Institut Supérieur de Traduction et d'Interprétation in Parijs, reisde veel en besloot zich in Buenos Aires te vestigen voor een stage bij Cultures Connection.