06
11
2018
servicios de interpretación

Tolkfouten die de tolk duur komen te staan

Tolkfouten bij belangrijke internationale organisaties, zoals de VN en de EU, kunnen ernstige gevolgen hebben. Maak gebruik van professionele tolkdiensten.

Niet alleen bij bijeenkomsten van de VN, maar ook bij bijeenkomsten van de EU, en bij die van vele andere internationale organisaties, of ze nou gouvernementeel zijn of niet, kunnen tolkfouten serieuze gevolgen hebben. Zoals we ons kunnen voorstellen heeft een organisatie zoals de VN, waarvoor ieder jaar de vertegenwoordigers van de ruim 50 lidstaten van over de hele wereld bijeenkomen, zowel professionele simultane als consecutieve tolkdiensten nodig. Ondanks dat worden ook bij dergelijke organisaties wel eens fouten begaan, en in sommige gevallen kunnen ze enorme gevolgen hebben.

Tolkfouten binnen de VN kunnen ernstige gevolgen hebben voor de lidstaten

Een voorbeeld van een fout van internationale allure deed zich voor tussen Turkije en Duitsland tijdens een persconferentie in Antalya. Tijdens dit evenement verschenen de Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, en de toenmalige Turkse minister-president, Mesut Yilmaz. Met betrekking tot de Duitse kanselier Kohl zei de Turkse minister-president dat ‘’twee oude vrienden niet konden veranderen in vijanden’’. Deze zin werd door de tolk verkeerd geïnterpreteerd als: ‘’onze oude vriend Kohl is nu onze vijand’’. Hierdoor ontstond een sfeer van onenigheid tussen de landen die uiteindelijk weer leidde tot nieuwe uitspraken van Duitsland, waar de opmerking van Yilmaz ondoordacht en ongelukkig werd gevonden. Deze situatie zou, als deze niet later was opgelost, de diplomatische relatie tussen de landen ernstige schade toegebracht kunnen hebben; iets wat voor geen van beide landen voordelig geweest zou zijn. Zoals we hier zien, kunnen er zich in de praktijk fouten voordoen bij deze vorm van tolken die niet alleen de tolk, maar ook de betrokken landen duur kunnen komen te staan. Daarom is van cruciaal belang gebruik te maken van de meest professionele simultane tolkdiensten bij dit soort evenementen.

Spraakmakende fouten bij de EU

Recentelijk beklaagde de Tsjechische minister-president, Mirek Topolanek, zich over de tolkfouten die mogelijk gemaakt zijn tijdens zijn toespraak in het Europees Parlement. Volgens de woorden van de tolk zei Topolanek dat de Verenigde Staten geld verdienden tijdens de crisis door de ‘’verkoop van wapens’’, maar in werkelijkheid was dit niet wat hij zei. Wat de minister-president had willen zeggen was dat de Verenigde Staten tijdens de crisis geld zouden verdienen door de verkoop van obligaties (het Tsjechische woord hiervoor is ‘’bondy’’). De fout van deze conferentietolk zou zijn dat hij bondy vertaald zou hebben met bomby, waarmee hij verwees naar bommen en daarmee naar wapens. Volgens deze eerste interpretatie zou de reden voor de winst van de VS de verkoop van wapens zijn in plaats van obligaties, wat oorspronkelijk gezegd was. Dit soort fouten kunnen misverstanden veroorzaken die in sommige gevallen zelfs tot internationale conflicten kunnen leiden. In principe kunnen fouten gecorrigeerd worden en er kan altijd aanvullende uitleg worden gegeven wanneer dit nodig is. Toch is het moeilijker geloofwaardigheid te bereiken als de controverse zich eenmaal heeft voorgedaan. Daarom is het altijd het best om te voorkomen dat er fouten worden begaan, want, zoals het gezegde luidt: ‘’voorkomen is beter dan genezen’’. En het gezegde is natuurlijk waar, het is altijd beter geen verklarende uitleg te hoeven geven dan dit wel te moeten doen. Bovendien kan, in het geval van een delicate situatie, het voorval makkelijk leiden tot een diplomatisch conflict tussen de betrokken landen of zelfs tot een gewapend conflict. Het zou niet de eerste keer zijn dat een vertaling op het punt stond een oorlog de ontketenen tussen staten met tegenstrijdige belangen. Daarom is van essentieel belang gebruik te maken van simultane of consecutieve tolkdiensten van topkwaliteit voor dit soort evenementen.

Een greep uit de bekendste tolkfouten uit de geschiedenis

Door de geschiedenis heen hebben zich verschillende tolkfouten voorgedaan die een gespannen sfeer creëerden of zelfs een internationale crisis veroorzaakten, zonder dat er eigenlijk een gegronde reden voor was. Hier volgen enkele voorbeelden:
Om te beginnen de beroemde fout die bekend staat als ‘’de horens van Mozes’’. Het lijkt erop dat het woord Keren, dat in de bijbel werd gebruikt om de geweldige aura van het gezicht van Mozes te omschrijven, in dit geval verkeerd werd geïnterpreteerd als horens, waardoor de weergave van Mozes niet geheel waarheidsgetrouw was. Als tweede voorbeeld de beroemde ‘’bedreiging van Khrushchev’’; wiens zin, met een ideologische inhoud, die hij gebruikte tijdens een toespraak in de Poolse Ambassade, incorrect letterlijk werd geïnterpreteerd als: ‘’of jullie het nou bevalt of niet, de geschiedenis staat aan onze kant. We zullen jullie begraven!’’. Iedereen versteende na deze bedreigende uitspraak, maar in werkelijkheid wilde de Sovjetleider iets heel anders zeggen. Namelijk dat zij zouden leven om te zien hoe de rest van de wereld zichzelf figuurlijk zouden begraven. Volgens de Marxistische ideologie creëert het kapitalisme na verloop van tijd zijn eigen begrafenis. Tot slot, nog een memorabel voorbeeld dat zich eveneens in Polen voordeed. Tijdens een bezoek van Jimmy Carter aan het land interpreteerde de tolk verschillende passages uit zijn presidentiële toespraak verkeerd, het is niet bekend of hij dit bewust of niet deed. De boodschap van de president werd in ieder geval volledig verdraaid. De boodschap die uiteindelijk bij de Polen terechtkwam, was dat de president de Verenigde Staten verlaten had, om niet meer terug te keren en dat hij erg content was de lage delen van Polen te kunnen aanschouwen. Het gehele publiek kreeg het idee dat de president een seksuele interesse had in het Poolse volk.

Concluderend kan worden gesteld dat tolkfouten geen nieuw fenomeen zijn, ze hebben altijd bestaan en zullen waarschijnlijk blijven bestaan. Wat is de oplossing waarmee dergelijke fouten vermeden kunnen worden? Gebruikmaken van professionele en betrouwbare tolkdiensten. Bij Cultures Connection bieden we onze tolkdiensten aan in zowel Frankrijk (Parijs, Cannes en Nice) als in Argentinië (Buenos Aires). Als u meer over ons wilt weten, twijfel dan niet contact met ons op te nemen.

Nederlandse vertaling: Ruud Vansambeek

Ontdek ons vertaalbureau.

Dit artikel is geschreven door Juan Suarez

Graduate in Law (UZ /UAM) and specialized in Web Content Creation (Escuela Unión Editorial). He is dedicated to fiction writing, web writing and language teaching. He published his first novel in 2016 (Somnium Clavis) and has worked as a web editor for several communication agencies. He currently resides in France where he collaborates with Cultures Connection.