04
09
2018
Interpretariato conferenza

Tolken ten dienste van de geneeskunde

Ter gelegenheid van de dag ter bewustzijn van clusterhoofdpijn (CH) heeft Cultures Connection zich aangesloten bij de European Headache Alliance om een conferentie te organiseren over deze zeldzame ziekte.

Ter gelegenheid van de dag ter bewustzijn van clusterhoofdpijn (CH) (Cluster Headache Awareness Day) heeft Cultures Connection zich aangesloten bij de European Headache Alliance om een conferentie te organiseren over deze zeldzame ziekte waarbij verschillende Europese professors en dokters gesproken hebben.

Het genootschap van de European Headache Alliance kwam bij elkaar op 21 maart 2018 in Parijs om het te hebben over clusterhoofdpijn (CH), een aandoening die gekenmerkt wordt door een intense en herhalende pijn in het gezicht, meestal bij het oog of de slaap. Vaak is deze pijn geconcentreerd aan één kant van het gezicht tijdens een aanval die enkele minuten tot meerdere uren kan duren. Gedurende de conferentie werden specifieke vragen gesteld en aanvankelijk werd het psychische lijden, dat door de aandoening wordt veroorzaakt, behandeld. Voor veel patiënten resulteert de aandoening in psychische stoornissen vanwege de erg intense en herhalende pijn tijdens tot wel 6 aanvallen per dag bij sommige patiënten. Het komt daardoor regelmatig voor dat patiënten suïcidale gedachten krijgen. Het zelfmoordcijfer voor mensen met CH is 20 keer hoger dan het gemiddelde. Het is daarom van groot belang dat de psychische kant van de ziekte wordt behandeld.

De discussie rondom de aandoening brengt problemen met zich mee op Europees niveau, met betrekking tot de erkenning van de ziekte en de verbetering van de behandeling. Tot op heden is er geen definitieve genezing van CH. Echter, er bestaan behandelingen die de pijn sterk verlichten tijdens een CH-aanval. Helaas moet worden opgemerkt dat de meerderheid van deze behandelingen niet beschikbaar is bij de AMM, de autoriteit voor marketing. Ondanks de zeldzaamheid van de aandoening, is aandacht naar mogelijke behandelingen, maar ook naar de diagnose van de ziekte noodzakelijk. Slechts 0.5% van de bevolking lijdt aan CH. De ziekte is nog steeds onbekend en moeilijk te detecteren en de gemiddelde diagnosestelling neemt 10 tot 15 jaar in beslag. Deze conferentie heeft een belangrijke uitdaging: bewustzijn creëren onder medische professionals en onder de algemene bevolking over het bestaan van de ziekte. Voor onze tolk Thomas Valere is de grote uitdaging er een internationaal aspect aan te geven.: “Er moet een internationale organisatie komen voor deze ziekte die te weinig patiënten heeft per land om statistische informatie te leveren voor de geavanceerde geneeskunde”.

De conferentietolk en zijn rol

Op het dagprogramma stonden meerdere speeches in het Engels. Cultures Connection werd erbij gehaald voor hun conferentietolkdiensten. Twee van onze tolken, die vertalen van het Engels naar het Frans, waren aanwezig. Een conferentietolk is een taalkundige professional wiens taak bestaat uit het simultaan reproduceren van gesproken tekst in een buitenlandse taal. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn tolken gespecialiseerd in twee of drie talen, waarvan hij een diepgaande kennis heeft. Conferentietolken is geen orale vertaling, maar de uiting van een culturele realiteit.

Conferentietolken zijn daardoor een kernelement voor de communicatie bij een conferentie, omdat zij de connectie leggen tussen de spreker en het publiek, om zo een boodschap te kunnen overbrengen. Bij een conferentie of congres bieden tolken zich aan voor simultane tolkdiensten: hoe gaat dit in zijn werk? De tolken zitten in geluiddichte cabines, gepositioneerd op basis van hun taalkundige specialiteit, alwaar zij de gesproken tekst van de spreker horen via koptelefoons. Terwijl ze luisteren naar de gesproken tekst, dienen ze dit tegelijkertijd te vertalen naar de doeltaal. De vertaling wordt vervolgens ontvangen door het publiek, dat eveneens beschikt over een koptelefoon en een kastje waarop de taal kan worden gekozen.

Simultaan tolken is een dienst die veel vaardigheden vereist, al helemaal tijdens een conferentie over CH, een medische aandoening. Voor het tolken is een diepgaande kennis nodig. Voor een vloeiende communicatie moet de tolk in staat zijn om in een erg beperkte tijd de boodschap van de spreker te begrijpen, te analyseren en te reproduceren, zo nauwgezet en accuraat mogelijk. Sabrina Carnevalli, een conferentietolk, deelt met ons haar ervaring wat betreft het belang van voorbereiding: “Het is belangrijk goed voorbereid te zijn voor een dergelijke taak. Het is van belang de technische termen te beheersen, goed geïnformeerd te zijn over de klant en de sprekers als dit mogelijk is, de symptomen van de ziekte evenals de medische technieken en behandelingen die worden gepresenteerd”. Alleen zo is een tolk in staat accuraat te transcriberen wat hij begrijpt: een gedegen voorbereiding is noodzakelijk om dit werk succesvol te doen.

Een goed begrip tussen het publiek en de sprekers is noodzakelijk om vooruitgang te boeken wat betreft de aangehaalde problemen. Tolken zijn onmisbaar in het debat. We zijn blij dat wij tijdens de conferentie in Parijs ons steentje konden bijdragen door onze tolkdiensten aan te bieden, zodat concrete voortuitgang kan worden geboekt ten behoeve van een beter begrip en management van deze ziekte.

Nederlandse vertaling: Ruud Vansambeek

Ontdek onze tolkdiensten.

Dit artikel is geschreven door Juliana Subtil

Juliana, momenteel in haar eerste jaar van de masteropleiding Vertaling in Frankrijk, besluit na een jaar reizen in Australië naar Buenos Aires te gaan om stage te lopen bij Cultures Connection.