12
31
2018

Hen, nowy zaimek bezosobowy w Szwecji

Szwedzkie feministki wprowadziły hen, nowy zaimek bezosobowy, aby promować równość kobiet. Używany jest w odniesieniu do osoby bez precyzowania jej płci

Kilka miesięcy temu, Szwecja sformalizowała użycie zaimka hen. Poza byciem nowością gramatyczną, te trzy litery oznaczają również zmianę ideologiczną.

Język to wytwór kultury

Język nie wyraża tylko przesłania, które użytkownicy chcą przekazać. Ujawnia również informacje o ich własnej kulturze. Wiele zostało już powiedziane, na przykład o charakterze ,,macho’’ języka francuskiego: dlaczego powinniśmy używać męskiego zaimka liczby mnogiej kiedy mówimy w odniesieniu do mężczyzny i kobiety? Jest nawet gorzej, gdy razem rozmawia tysiąc kobiet i jeden mężczyzna i muszą powiedzieć ,, oni rozmawiają’’ używając męskiego zaimka w liczbie mnogiej…

Feministyczne początki zaimka

Szwedzkie feministki narzekały przez dziesięciolecia z powodu tej niesprawiedliwości. W latach sześćdziesiątych, wiele kobiet przyjęło hen, nowy zaimek bezosobowyzostał zapożyczony z zaimka hän z sąsiedniego fińskiego. Celem było promowanie równości płci, unikając pewnych sztywnych terminów, takich jak ,,on’’ lub ,,ona”.

Wcielenie w życie przez ruch transseksualny

Jednakże, użycie zaimka hen było ograniczone do pewnych feministycznych kręgów, do momentu aż transseksualni aktywiści także się dołączyli na początku tysiąclecia. Jednym z zadań, nad którymi pracują jest określenie płci zaimków osobowych: dlaczego musimy określać płeć osoby używając zaimka osobowego, kiedy odnosimy się do tego czy tamtego? Jeśli spotykam kogoś na ulicy i podobają mi się jego ubrania, w języku angielskim koniecznie charakteryzuję jego rodzaj i powiem on lub ona jest dobrze ubrany/-a, gdzie z kolei żeński odpowiednik, w języku hiszpańskim na przykład oznacza dodanie ,,a’’ na końcu.

Zdobywanie fanów wśród ludności, szczególnie młodszych grup

Dzięki działalności transseksualnych, użycie neutralnego zaimka osobowego w języku szwedzkim rozwinęło się do tego stopnia, że dziś hen pojawia się w prasie, na billboardach i w książkach, nie wspominając już o internecie. Stosowany jest nawet w środowisku sądowniczym. Jednakże, młodzi ludzie przyjęli go znacznie szybciej, w pełni włączając do swojego słownictwa.

Oficjalna akceptacja Szwedzkiej Akademii

Coraz częstsze jego użycie popchnęły Szwedzką Akademię do dodania słowa do nowej edycji SAOL, słownika języka szwedzkiego. Obecnie, zaimek ten może być pełnoprawnie używany w Szwecji w odniesieniu do osoby bez precyzowania jej płci (niezależnie, czy ją znamy lub czy informacja jest nieistotna) albo do osoby, która nie identyfikuje się z żadną z płci.

Odtąd, w tłumaczeniach marketingowych, prawniczych lub biznesowych na język szwedzki, możesz używać zaimka neutralnego hen bez wiązania się z ryzykiem urażenia kogoś.

Przetłumaczone na język polski przez: Patrycja Pastor

Odkryj nasze usługi w zakresie tłumaczeń szwedzkich.

Ten artykuł został napisany przez Mathieu

Mathieu urodził się we francuskojęzycznej części Szwajcarii. Po ukończeniu studiów z zakresu literatury i lingwistyki przeniósł się do Argentyny, gdzie obecnie jest tłumaczem i edytorem stron internetowych.