Tłumaczenia dla organizacji międzynarodowych, instytucji europejskich i międzynarodowych

Agendy ONZ, Bank Światowy i instytucje europejskie należą do najbardziej wymagających klientów jeśli chodzi o jakość tłumaczenia.

  
Nasi klienci:

Tłumaczenia dla organizacji międzynarodowych: kwestia wiedzy

Specjalizujemy się w tłumaczeniu dokumentów administracyjnych, finansowych i prawniczych oraz raportów związanych z międzynarodowymi organizacjami: międzynarodowe instytucje finansowe (MFW, Bank Światowy), agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (WHO, Unesco), instytucje europejskie, organizacje pozarządowe, itp. Polegamy na zespole zaufanych profesjonalistów świadczących tłumaczenia dla organizacji międzynarodowych, a każdy z nich posiada szerokie doświadczenie zawodowe w pracy z organizacjami międzynarodowymi i głęboką wiedzę o ich potrzebach i metodach pracy.

Wysoka jakość ma kluczowe znaczenie

Organizacje międzynarodowe są szczególnie skoncentrowane na jakości ich tłumaczeń. Z tego powodu nasza agencja opracowała konkretne glosariusze dla każdej organizacji, z którą współpracujemy (na przykład z branży bioróżnorodności), które są regularnie aktualizowane i weryfikowane na bieżąco. Posiadamy szerokie pojęcie na różne tematy w odniesieniu do organizacji międzynarodowych i w ten sposób jesteśmy w stanie udzielić szybkiej odpowiedzi naszym klientom, jednocześnie gwarantując wysokiej jakości standardy. Zapewnianie usług tłumaczeniowych organizacjom międzynarodowym jest wymagające z uwagi na jakość i ograniczenia czasowe, co zmusza do zaaplikowania jak najlepszych praktyk; w rezultacie, możemy je następnie zastosować w takich dziedzinach jak finanse, prawo i tłumaczenia naukowe.

Zapytaj o oferty konkurencyjne

Każda umowa zawarta z organizacją międzynarodową jest rozsyłana jeśli zainteresowani wykażą zainteresowanie i wysuną prośbę o oferty konkurencyjne. Konkurencja jest ogromna, gdyż wiele agencji konkuruje ze sobą w sprawie tego typu umów. Odpowiadając na zapytania w kwestii ofert konkurencyjnych, stawiamy sobie wysoką poprzeczkę jeśli chodzi o jakość naszego procesu, naszego zespołu i naszej wiarygodności. Nasza agencja tłumaczeniowa od 2007 pracuje dla kilku oddziałów ONZ, dając tym samym dowód świadczenia wysokiej jakości usług.

Cultures Connection

CENNIK TŁUMACZEŃ

Proszę wypełnić poniższy formularz w celu otrzymania wyceny za Twój projekt.

Maximum file size: 10.75MB

reCAPTCHA