Onze juridische vertaaldiensten in het Japans

Het vertalen van juridische documenten in het Japans was nog nooit zo gemakkelijk met Cultures Connection en ons team.

  
We werken onder andere met:
Juridische vertaling is verre van gemakkelijk. Het vereist uitstekende taalvaardigheden en een diepgaand begrip van juridische concepten. Juridische termen zijn uitzonderlijk moeilijk en er zijn niet altijd equivalenten beschikbaar in de betreffende talen. Mijn advies is simpel: u dient alleen te vertrouwen op een specialist in dit vakgebied!
DE VISIE VAN EXPERT  -  Akemi, Japanse vertaler, specialist in juridische vertaling

Het werk wordt geleverd door specialisten in Nederlands-Japanse juridische vertaling

De taak is verre van gemakkelijk, de vertaling van juridische documenten vereist vele vaardigheden. In verschillende landen of rechtsgebieden worden verschillende juridische concepten gebruikt. Dit maakt het werk van een juridische vertaler veel moeilijker. De terminologie verschilt ook van taal tot taal en soms hebben woorden simpelweg geen equivalent in de doeltaal. In deze sector, en met name wat betreft vennootschapsrecht, kan een fout serieuze gevolgen hebben. Woorden moeten zorgvuldig gekozen worden; de gebruikte termen moeten precies zijn. Onze professionele vertalers begrijpen de juridische concepten die voorkomen in de bron- en doelteksten perfect.

Ons juridische vertaalbureau

Als u kiest voor ons vertaalbureau voor de uw Japanse juridische documenten, dan kiest u voor kwaliteit, tijdigheid en accurate vertalingen. We hebben ruime ervaring in de juridische sector en we vertalen veel verschillende soorten documenten. Cultures Connection werkt met een team van professionele vertalers en correctors die gespecialiseerd zijn in juridische vertaling in het Japans. Ze leveren kwalitatieve vertalingen en nemen ieder project dat aan ons wordt toevertrouwd erg serieus. Ze zijn experts of het gebied van het Nederlands en het Japans, evenals in de juridische sector. Onze vertalers zijn deskundig door hun ervaring in het vakgebied, bijvoorbeeld als advocaat of juridische expert, of door de uitstekende opleiding die ze hebben gevolgd. Door al deze redenen kost een juridische vertaling gemiddeld iets meer dan een gangbare vertaaldienst.

Vertaling van juridische documenten in het Japans

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van documenten die onze specialisten in juridische vertaling reeds hebben vertaald:

 • Distributie-, koop-, en arbeidsovereenkomsten
 • Documenten voor het indienen van klachten
 • Juridische procedures
 • Voorwaarden
 • Deskundigenrapporten
 • Regelgeving
 • Erfgoedverslagen
 • Scheidingspapieren
 • Non-concurrentie- en vertrouwelijkheidsbedingen
 • Intentieverklaringen
 • Volmachten
 • Kennisgevingen van de rechtbank
 • Statuten van ondernemingen
Cultures Connection

OFFERTE VOOR UW VERTALING

Vul dit formulier in en ontvang een offerte voor uw project

Maximum file size: 10.75MB

reCAPTCHA