Onze juridische vertaaldiensten in het Italiaans

Hebt u een Nederlands-Italiaanse juridische vertaling nodig?
U kunt vertrouwen op Cultures Connection en ons team van professionele vertalers.

  
We werken onder andere met:
Als projectmanager zorg ik ervoor dat het proces van vertaling van uw juridische documenten soepel verloopt. Ik wijs ieder project toe aan de meest passende en competente vertalers. Ik ben me ervan bewust dat Nederlands-Italiaanse juridische vertaling een ingewikkelde en technische taak is, en zorg er dan ook voor dat de taak wordt toegewezen aan een ervaren specialist. Cultures Connection werkt met vele professionele vertalers die zijn gespecialiseerd in juridische vertaling. Daardoor kan ik altijd rekenen op competente vertalers en ervoor zorgen dat de resultaten aan uw eisen zullen voldoen.
DE VISIE VAN EEN EXPERT  -  Silvio, projectmanager, specialist in juridische vertaling

Het werk wordt geleverd door professionele Nederlands-Italiaanse vertalers

Juridische vertaling is ingewikkeld. Vele termen verschillen afhankelijk van de taal waarin ze worden gebruikt en soms hebben ze simpelweg geen equivalent. Juridische concepten zijn niet overal hetzelfde. Ze verschillen tussen landen of rechtsgebieden. Precies te werk gaan is essentieel in de juridische sector en een fout kan serieuze gevolgen hebben. Een grondige kennis van juridische concepten die voorkomen in de bron- en doeltekst is cruciaal voor een goede juridische vertaling.

Ons juridische vertaalbureau

Door te kiezen voor Cultures Connection voor uw Italiaanse juridische vertalingen, kiest u voor betrouwbaarheid, tijdigheid en accurate vertalingen. Ons vertaalbureau heeft bewezen ervaring met betrekking tot het vertalen van verschillende soorten juridische documenten in het Italiaans. Onze kwaliteitseisen zijn erg hoog. Alle projecten die we op ons nemen, worden toevertrouwd aan ons team van professionele vertalers en correctors. Ze zijn gespecialiseerd in het Italiaans en het Nederlands en uiteraard in juridische vertaling. Ze hebben in de juridische sector gewerkt als advocaat, juridische expert of een ander gerelateerd beroep, of ze hebben een intensieve opleiding gevolgd. De prijs voor dit type vertaaldienst is normaal gesproken hoger dan voor gangbare vertalingen, omdat er echt een juridische expert voor nodig is.

Vertaling van juridische documenten in het Italiaans

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van verschillende soorten van Italiaanse juridische documenten die ons vertaalbureau reeds heeft vertaald:

 • Distributie-, koop-, en arbeidsovereenkomsten
 • Documenten voor het indienen van klachten
 • Juridische procedures
 • Voorwaarden
 • Deskundigenrapporten
 • Regelgeving
 • Erfgoedverslagen
 • Scheidingspapieren
 • Non-concurrentie- en vertrouwelijkheidsbedingen
 • Intentieverklaringen
 • Volmachten
 • Kennisgevingen van de rechtbank
 • Statuten van ondernemingen
Cultures Connection

OFFERTE VOOR UW VERTALING

Vul dit formulier in en ontvang een offerte voor uw project

Maximum file size: 10.75MB

reCAPTCHA