05
28
2018
Traduction médicale, question de vie ou de mort

5 fouten bij medische vertaling

De accuraatheid van een vertaling is altijd belangrijk, maar bij medische vertaling is dit helemaal cruciaal. Hier 5 fouten die voorkomen bij medische vertaling.

De juistheid van een vertaling is altijd belangrijk en de deadline voor de volbrenging van urgente vertalingen is vaak een kwestie van leven of dood. Wat betreft medische vertaling is accuraatheid al helemaal cruciaal.

1. Afkortingen: een ongezonde gewoonte

Dit is met name een probleem wanneer de vertaler afkortingen moet vertalen, iets wat veel voorkomt bij medische vertalingen. In veel gevallen bestaan er meerdere mogelijke afkortingen voor dezelfde term, of soms is er eenzelfde afkorting voor meerdere termen. Een onderzoek naar medische fouten in de Verenigde Staten concludeert dat 1,500 tot 30,000 van die fouten voortkomen uit dubbelzinnige afkortingen.

2. Neologismen, synoniemen en lexicale veranderingen: andere valkuilen die vermeden dienen te worden

Belangrijke kenmerken van medisch taalgebruik zijn de constante opkomst van neologismen, de overweldigende aanwezigheid van synoniemen en het gebruik van termen die verouderd zijn geworden (of aan het worden zijn) en die worden vervangen met nieuwe termen. Het tempo waarin die veranderingen zich voordoen maakt het moeilijk gespecialiseerde woordenboeken en woordenlijsten te updaten en corrigeren, wat op zijn beurt weer tot vertaalproblemen leidt.

3. De slecht opgeleide vertaler: de meest voorkomende bron van fouten

In de meeste gevallen is de oorzaak van vertaalfouten in het medische vakgebied, net zoals bij juridische of marketingvertalingen, een slecht opgeleide vertaler. Twee voorbeelden:

  • Medullary thyroid cancer: wordt soms vertaald als “ruggenmergkanker”, terwijl “Medullair schildkliercarcinoom’’ gebruikt zou moeten worden.
  • Mild dementia wordt vaak simpelweg vertaald als “milde dementie”, terwijl de uitdrukking “beginstadium van dementie” wellicht passender is.

4. Medische vertaling door een gezondheidsdeskundige: geen goed idee

Het kan verleidelijk zijn een medische vertaling toe te vertrouwen aan een dokter ten koste van goede taalvaardigheden. Uit tests blijkt dat het beter is te kiezen voor een professionele vertaler met een gespecialiseerde training in het betreffende medische vakgebied. Het blijkt dat vertaling een echt vak is dat knowhow vereist, niet alleen in het betreffende vakgebied maar ook wat betreft taal…

5. Slecht vertaalde instructies: een concreet voorbeeld

De blog van Mediapart beschreef een geval waarin 47 knieprotheses verkeerd aangebracht zijn in een ziekenhuis in Berlijn. De oorzaak van het probleem? De behandelingsinstructies waren slecht vertaald. De originele tekst, in het Engels, refereerde aan de prothese met non-modular cemented. Deze uitdrukking werd vertaald als “ongecementeerde prothese”. De protheses zijn daardoor ongecementeerd aangebracht met onaangename gevolgen voor de patiënten, zoals u zich kan voorstellen.

Kortom, niemand kan een goed opgeleide en gespecialiseerde professional vervangen om kwalitatief werk te garanderen, met name in een gevoelig vakgebied zoals dat van de geneeskunde.

Nederlandse vertaling: Ruud Vansambeek

Ontdek ons vertaalbureau.

Dit artikel is geschreven door Mathieu

Mathieu was born in the French-speaking part of Switzerland. After studying Literature and Linguistic Research, he moved to Argentina where he is currently a translator and a web editor.