Nie pozwólmy by tłumaczenia przepadły

Bezbronność, która jest powodem cierpienia tłumaczy w strefach konfliktu zbrojnego, stowarzyszenia zawodowe domagają się, aby przyznać im ochronę międzynarodową.